WordNet


Referenční místo atributů WordNetu
Tyto atributy jsou také uvedeny v kódu programu a v prvním souboru při nahrávání Databáze. VIz též Open Wordnet.

Budování WordNetů

Bude se odbývat pomocí kontrastních nástrojů:

Vztah WordNetu ke ZD

    WordNet je vedoucí lingvistickou databází ve světovém měřítku a postoj k němu musí zaujmout všechny rozsáhlejší lingvistické projekty. Bohužel, je několik důvodů, proč z WordNetu nelze vycházet přímo:

    Pro ZD byl proto zvolen následující postup:

Plán vložení WordNetu do ZD

Přehled archivů

Výsledkem bude WordNet připravený pro mapování do ZD - pro každý slovní druh vznikly hierarchie případně i izolované objekty (individua): Ty se budou mapovat do ZD pomocí ručně vytvořeného seznamu: Realizace vložení WordNetu do ZD

Přehled archivů

Výsledkem je WordNet připravený pro mapování do ZD.

Přehled souborů

Překlad WordNetuAPI - Dive into WordNet with NLTK - Natural Language Processing with Python


Doplňování WordNetu
Použití WordNetu pro porozumění jazyku

Odkazy Dokumenty Převod databáze WordNet do exportního ASCII formátu Znalostní databáze

   Je popsán v souborech 1_wn.cpp a WN_ALL.000

Porovnání velikosti souborů verze 1.6 až 3.0
 

Filename WordNet 1.6 WordNet 2.0 WordNet 2.1 WordNet 3.0 Zpracovává se
LEXNAMES 1 kB 1 kB     Ne
ADJ.DAT 2 887 kB 2 989 kB 3 240 kB 3 155 kB Ano
ADV.DAT 510 kB 522 kB 520 kB 517 kB Ano
NOUN.DAT 10 989 kB 14 434 kB 15 100 kB 15 300 kB Ano
VERB.DAT 1 894 kB 2 690 kB 2 747 kB 2 773 kB Ano
ADJ.IDX 768 kB 835 kB     Ne
ADV.IDX 165 kB 174 kB     Ne
GLOSS.IDX 5 709 kB neexistuje     Ne
NOUN.IDX 3 779 kB 4 752 kB     Ne
SENSE.IDX 6 125 kB 7 375 kB     Ne
VERB.IDX 467 kB 525 kB     Ne
ADJ.EXC 20 kB 24 kB     Ano
ADV.EXC 720 B 920 B     Ne
COUSIN.EXC 41 kB neexistuje     Ne
COUSIN.TPS 4 kB neexistuje     Ne
NOUN.EXC 110 kB 40 kB     Ano
VERB.EXC 83 kB 40 kB     Ano
STOPLIST.PL 9 kB neexistuje     Ne
SENTIDX.VRB 59 kB 76 kB     Ne
SENTS.VRB 5 kB 6 kB     Ne
CNTLIST 897 kB 939 kB     Ne
CNTLIST.REV neexistuje 946 kB     Ne

Ke stažení ve verzi 2.0 je též soubor WNgrind-2.0.tar[1] o velikosti 16 760 KB - obsahuje data pro lexikografickou editaci a programy v jazyku PerlWordNet noun categories 

{ entity, physical thing (that which is perceived or known or inferred to have its own physical existence (living or nonliving)) }
{ psychological_feature, (a feature of the mental life of a living organism) }
{ abstraction, (a general concept formed by extracting common features from specific examples) }
{ state, (the way something is with respect to its main attributes; "the current state of knowledge"; "his state of health"; "in a weak financial state") }
{ event, (something that happens at a given place and time) }
{ act, human_action, human_activity, (something that people do or cause to happen) }
{ group, grouping, (any number of entities (members) considered as a unit) }
{ possession, (anything owned or possessed) }
{ phenomenon, (any state or process known through the senses rather than by intuition or reasoning) }
 

WordNet lexical categories and sample words


DIMENSION
EXAMPLES
UNAMBIGUOUS WORDS
TOTAL WORDS
UNAMBIGUOUS WORDS & PHRASES TOTAL WORDS & PHRASES
I. ADVERBS    
       All
 actually, deeply, fully
 3233
 3782
 4051  4667
II. ADJECTIVES    
       All  
13716
 16917
 14273  17553
       Pertainyms
abyssal, genetic, intimal
2817
 4209
 2837  4247
       Participial
kidnapped, pulled, sublimed
85
 125
 87  127
 III. NOUNS    
      Act
 abolition, badminton, diagnosis
2934
 6388
5527  9158
      Animal
 abalone, bacteria, coyote
5037
5975
 13127  14181
      Artifact
 accelerator, aquarium, candlestick
5371
8650
 12374  15864
      Attribute
 adequacy, assertiveness, cadence
2258
3969
 2804  4581
      Body
 abdomen, bronchus, collagen
837
1371
 2892  3447
      Cognition
 activism, amnesia, covariance
1259
2787
 2640  4225
      Communication
 alexandrine, allusion, cantata
2070
4904
 4877  7847
      Event
 bonfire, conjuncture, diving
278
1239
620  1613
      Feeling
 ambivalence, appetite, cynicism
259
 690
 309  744
      Food
 appetizer, beer, borsch
809
1708
 2344  3504
      Group
 army, bolshevism, Benelux
757
1653
 2771  3757
      Location
 Afghanistan, Alsace, Babylonia
1967
2746
 3732  4588
      Motive
agromania, egomania, incentive
25
55
 47  77
      Object
 abyss, electron, granule
607
1203
 1528  2156
      Person
 adjuster, correspondent, creator
7748
10763
 14836  17987
      Phenomenon
 aftermath, blizzard, depolarization
187
483
 646  960
      Plant
 achillea, buxus, cultivar
4282
4984
 16781  17701
      Possession
 benefaction, coinage, fellowship
205
643
 1015  1483
      Process
 absorption, autoregulation, catalysis
435
831
 703  1106
      Quantity
ampere, baud, carat
615
1193
 1261  1860
      Relation
 causality, fatherhood, relevance
127
377
 376  635
      Shape
 azimuth, cuboid, parabola
93
381
 229  524
      State
 aberrance, affluence, homelessness
2031
3474
 3957  5469
      Substance
 Aldol, alkyd, cellulose
1861
2583
 3703  4469
      Time
 bedtime, days, December
423
767
 1221  1592
 IV. VERBS    
      Body bungle, disinfect, hibernate  154 759  282  960
      Change amplify, blossom, crystallize 796 2233  1049  2702
      Cognition amaze, brainstorm, diagnose 196 849  317  1053
      Communication applaud, argue, circumstantiate 465 1816  711  2214
      Competition capitulate, equalize, outrival 77 489  142  609
      Consumption cater, gratify, quench 56 305  111  398
      Contact attach, bulldoze, collide 367 1993  650  2479
      Creation annotate, confect, enact 128 732  196  873
      Emotion agonize, condole, exacerbate 102 505 191  639
      Motion clump, deflect, eject 159 1177  441  1657
      Perception cense, conceal, hallucinate 87 543  152  647
      Possession allocate, donate, hospitalize 155 806  269  1024
      Social abolish, celebrate, demote 248 1271  492  1669
      Stative coexist, embody, incriminate 95 746  249  1014
      Weather freeze, ignite, pour 3 94 23  130