Databáze včleněné do systému

Diagramy byly prořízeny rutinou DB_DrawTree_various().


 
WordNet
Polytematický 
strukturovaný heslář
EUROVOC
LCC
GEMET
MeSH
Biologická taxonomie
DB před vložením Biologické 
taxonomie
DB po vložení Biologické 
taxonomie
DB po mapování
WordNet, EUROVOC,
LCC, PSH
DB po mapování
WordNet, EUROVOC,
LCC, PSH, GEMET, MeSH