Orbis Sensualium Pictus
(Svět vnímatelný v obrazech)

Omnia sponte fluant absit violentia rebus
(Vše ať volně plyne, bez násilí věcem)


I přivedl Hospodin Bůh k Adamovi všelikou zvěř polní i ptactvo nebeské, 
aby pohleděl, jaké by jméno kterému dáti měl. 
I dal Adam jména všechněm hovadům i ptactvu nebeskému a všeliké zvěři polní. 
I. kniha Mojžíšova, kapitola 2, verš 19-20.

Obsah


Zpracování knihy vychází z publikace "Orbis Sensualium Pictus" vydané roku 1999 Pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Albertina icome Praha s.r.o.