XLIV - Zahradnictví
Na člověka jsme popatřili; nyní pokročme k jeho živobytí a k řemeslům, která sem patří. První a nejstarší potravou bývaly požitky zemské, tudíž také první prací Adamovou bylo obdělávání zahrady. Zahradník1 v zahradě ryje rýčem2 nebo kopá motykou3 i dělá záhony4 a hřady5 [líchy], do kterých dává semena a sazenice. Štěpař (sadař)6 ve štěpnici sází stromy a štěpuje rouby8 na pláňky9

Zahradu ohrazuje [buďto] péče lidská zdí10 neb lepenicí11 nebo žerďmi12 nebo parkánem13 nebo plotem14, který se obhání [je upleten] z tyček a proutí; buďto příroda křovím a trním15. Zahrada se přiozdobuje procházkami16 a besídkami17. Svlažuje se studnicemi18 a kropicí konví19
 


Zpět    Obsah   Dále