Biolib


 • Biolib je pojmenování pro několik věcí - viz Google - jednou z nich je server http://www.biolib.cz/ - mezinárodní encyklopedie forem života.
  S
  erver Biolib pokrývá celé spektrum forem života, má solidní taxonomii a proto jsme jej vybrali jako východisko pro taxonomii života ve Znalostní databázi (ZD). Konkrétně:
  • ZD z Biolibu přebírá taxonomi, pojmenování organizmů a jejich kategorie. Jiné položky nepřebírá.
  • Identifikátory organizmů jsou ve ZD složeny z čísla v taxonomii Biolib a textu __Biolib - například 54321__Biolib.
  • ZD nechce Biolibu nijak konkurovat, proto z něj přebírá minimum informace a v podle možností na něj odkazuje.
 • Vedle podrobné taxonomie převzaté z Biolibu má ZD ještě zjednodušenou taxonomii pro běžné použití.
 • Další možné zdroje dat: