• V tabulce nejsou vyznačeny:
    • vzácné plyny (He, Ne, ...)
    • prvky vznikající v rozpadových řadách (Tc, Pm, Fr, Ra, ...)
  • Hlavní průmyslové kovy jsou vyznačeny tučně
  • Drahé kovy jsou vyznačeny skloněně
Tabulka byla převzata z Wikipedie a upravena pro lepší přehlednost