Evropa

Členění podle států

Voda
Souvislosti

Členění podle skupin státůHistorická území


Orbis Pictus: Obsah, Evropa

Politická mapa Evropy. Na této mapě lze dobře odčíst hranice Evropy, které od severovýchodu k severozápadu probíhají:
 • východně od ostrovů Nové Země
 • po hřebenech pohoří Ural
 • řekou Ural
 • po břehu Kaspického moře
 • po hřebenech pohoří Kavkaz
 • po břehu Černého moře až k Bosporu
 • po břehu Marmarského moře
 • po břehu Středozemního moře tak, aby do Evropy byly zahrnuty řecké ostrovy
 • Středozemním mořem tak, aby do Evropy byla zahrnuta Malta a italské a španělské ostrovy
 • prochází Gibraltaským průlivem
 • prochází Atlantickým oceánem k severu tak, aby do Evropy byly zahrnuty Azorské ostrovy, Island a ostrov Jan Mayen