CVII - Zemská koule

  Země jest okrouhlá, proto se může vypodobniti ve dvou polokoulích. Obvod (okolek) její jest tři sta šedesát stupňů, z nichž každý dělá patnáct německých mil, čili v celku pět tisíc čtyři sta mil. A přece jest jenom drobek (drobeček), přirovná-li se k celému světu, jehož prostředkem jest. Délku její měří čarami podélnými1; šířku příčnými2. Kolem ní jde veliké moře [oceán]3, [a přelévá se patero moří]: Středozemní4, Baltské5, Rudé6, Perské7, Kaspické8

Zemská koule se dělí na pět pásů, z nichž dva studené9-9 jsou neobyvatelné; dva mírné10-10 a jeden horký11, v nichž se obývá. Ostatek jest rozdělena [na tři pevniny: naši12, která se dělí na] Evropu13, Asii14 a Afriku15; na Ameriku16-16, jejíž obyvatelé jsou k nám nohama obráceni (protinožci); a [na zemi Australskou17-17, dosud nepoznanou]. Bydlící na půlnoci (severu) mají půl léta noc a půl léta den. V mořích jest [plave] neskončené množství ostrovů. 

Zpět   Obsah Dále