Převzato z http://www.pionyr.cz

Historie pionýrského hnutí
do roku 1990
v dobových dokumentech

1948

1949 1966 1968 1969 1970 1971