Převzato z http://www.sweb.cz/pwsv/kolder.htm

Závěrečná zpráva Kolderovy komise

    Objemný svazek s názvem "Výsledky přešetření nejdůležitějších politických procesů proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 370 - 371, aj. 465, bod 26, 190 listů) se skládá z následujících částí:
 


    Zásadně je ponecháno původní znění včetně chyb a překlepů. Čísla stránek odpovídají průběžnému stránkování jednotlivých součástí spisu. Zásahy editora jsou uvedeny v hranatých závorkách.

Připravil Karel Sieber