Tomáš Garrigue Masaryk
(7. března 1850 - 14. září 1937)

"Demokracie není panování, nýbrž správa.
Demokracie znamená spravedlnost."

"Obrana je psychologicky a mravně úplně rozdílná od napadení.
Fyzická činnost je v obou případech stejná.
Motivy a celá psychika jsou však opačné.
Každý čin se posuzuje podle motivů, a proto je obranná válka přípustná a nutná.
Humanismus nezavrhuje obrannou válku, pouze válku útočnou." (r. 1917)

"Demokracie je organizací společnosti na mravním humanitním základě.
Nejsou v ní lidé a třídy vykořisťující práci druhých.
Demokratický stát je bez militarismu.
Politika vnitřní i zahraniční podléhá parlamentní kontrole.
Demokracie je diskuse. Lidé se řídí argumenty, ne libovůlí a násilím.
Demokracie není jen politická soustava, ale také a především mravní." (1925)

"Politické strany postrádají samostatnost, která by šla za určitými a jasnými cíli,
žijí většinou vlastně jen z chyb svých odpůrců. Živá negace negace.
Tou vzájemnou negací se často stává, že strany s taktikou programově seberůznější stávají se sobě docela podobnými -
člověk nenapodobuje jen své kamarády, ale také své odpůrce, a to tím více, že mu imponují.
Tak napodobuje reakce radikalismus, radikalismus reakci, až nakonec dochází k běhu o závod,
jehož cíl je všem účastníkům závodu vlastně neznámý.
Kdo pozoruje svět, brzy prohlédne tento zvláštní konsensus nepřátelských stran."
Životopisy

Dílo Odkazy