Převzato z http://www.msu.cas.cz/masaryk.htm

Modení člověk a náboženství(Spisy T. G. Masaryka, svazek 8, Masarykův ústav AV ČR – Ústav T. G. Masaryka, Praha 2000)

Série Masarykových článků Moderní člověk a náboženství byla poprvé publikována v letech 1896-98 ve IV. a V. ročníku revue Naše doba. Knižně byla vydána poprvé roku 1934 V. K. Škrachem v Laichterově nakladatelství, podruhé roku 2000 v rámci Spisů T. G. Masaryka, vydávaných Masarykovým ústavem AV ČR, resp. Ústavem T. G. Masaryka.

Dílo shrnuje Masarykovu filosofii náboženství a člověka a podává pozoruhodný rozbor nálad sklonku 19. Století, včetně jejich projevů v krásné literatuře. V. K. Škrach je považuje za “Masarykovu práci nejmasarykovštější metodou i obsahem, otázkami i odpověďmi…”(© Dr. Josef Tomeš)