Převzato z http://www.msu.cas.cz/masaryk.htm

Cesta demokracie

Čtyřsvazkový soubor Cesta demokracie obsahuje projevy, články a interviewy T. G. Masaryka z jeho presidentského období, tj. z let 1918-35. První dva svazky, zahrnující léta 1918-23 a edičně připravené V. K. Škrachem, vyšly v letech 1933-34 v nakladatelství Čin. Třetí a čtvrtý svazek, zahrnující léta 1924-35, vydal v letech 1994 a 1997 Ústav T. G. Masaryka, resp. Masarykův ústav AV ČR v edici V. Fejlka. Najdeme zde presidentova poselství parlamentu, rozhovory s Karlem Čapkem, drobné práce, vyjadřující Masarykovy názory na českou historii, na otázky náboženské i na problematiku sociální revoluce. Mnohé z textů, v nichž se T. G. Masaryk vyslovuje k problematice budování demokratického státu a společnosti i k dobové mezinárodní a vnitropolitické situaci, mohou zaujmout současné čtenáře aktuálními myšlenkami a postřehy a analogiemi a paralelami k dnešku.