Max Švabinský

Český malíř a grafik

 • jeden z nejvýznamnějších českých umělců 20. století 
 • spoluzakladatelem našeho moderního výtvarného umění 20. století
 • jeho tvorba se vyznačuje obdivem k přírodě, širokou rozmanitostí 
 • neobyčejně zručný kreslíř a grafik
Životopis v datech
 • 17. 9. 1873 - narozen v Kroměříži
 • 1891 až 1898 - studia na pražské Akademii u prof. M. Pirnera a J. Mařáka
 • 1891 - členem Spolku výtvarných umělců Mánes
 • 1898 až 1899 - pobyt v Paříži
 • 1901 -  první cena České akademie věd a umění 
 • 1904 - zlatá medaile na světové výstavě v St. Louis
 • 1910 - jmenován profesorem pražské Akademie, kde zakládá tzv. grafickou speciálku, kterou vede do roku 1927
 • 1918 - jedním ze zakládajících členů Sdružení českých umělců grafiků (SČUG) Hollar
 • 1945 - jmenován národním umělcem
 • 10. 2. 1962 - umírá v Praze, pochován je na vyšehradském Slavíně
Tvorba
 • nejznámější malby a kresby
  • Svatý Václav žehná práci a Práce, zřídlo blahobytu, 1896 - vliv akademického historismu 19. stol. a novoromantismu (první veřejné práce pro Zemskou banku)
  • Víno-Žena-Zpěv - triptych, novoromantická malba  se secesními prvky
  • Splynutí duší, 1896 - kolorovaná perokresba v duchu secesního symbolismu
  • Kulatý portrét, 1897
  • Růžový portrét, 1898
  • Chudý kraj, 1899 - secesní malba
  • Kamélie, 1903 - akvarel
  • Velká rodinná podobizna, 1905 - realistická kresba
  • Žně, 1927 - návrat k akademickému způsobu malby
 • grafika
  • dřevoryty
   • Rajská sonáta, 1917-20
   • Básník a múza, 1932
  • litografické ilustrace
   • Satyr - V. Hugo
  • užitá grafika
   • poštovní známky, bankovky a plakáty
 • portréty
  • Literatura a Umění, 1907 - nástěnné obrazy pro Obecní dům v Praze s portrétem B. Němcové a B. Smetany
  • J. Vrchlický, 1896 - perokresba
  • J. Neruda, 1901 - litografie
  • M. Aleš, 1908 - perokresba
  • J. Mánes, 1917 - dřevoryt
 • okenní vitrážev katedrále sv. Víta, 1937 - 1939
  • Seslání Ducha svatého v kapli sv. Ludmily
  • Poslední soud v okně jižní lodi


Zdroje: