Josef Mánes

Český malíř a ilustrátor 

 • zakladatel a klasik českého novodobého umění
 • první český malíř 19. st., který vytvořil dílo svým obsahem a povahou ryze národní
 • zformoval ideál českého a slovanského hrdiny, vyjádřil typické znaky českého člověka, oslavil jeho život a práci
 • způsob Mánesovy malby - na rozhraní rokoka a romantismu s výraznými realistickými prvky
Životopis v datech
 • 12. 5. 1820 - narozen v Praze v malířské rodině (jeho první učitelé: otec Antonín Mánes a strýc Václav Mánes) 
 • 1835 - 1844 studium na pražské Akademii u Fr. Tkadlíka 
 • 1842 - studijní cesty do Solné komory a Drážďan
 • 1844 - 1846 studium v Mnichově, v centru evropského malířství
 • 1846 - studijní cesta na Moravu, do Polska a Slezska
 • 1947 - 1950 účastník společenského a uměleckého života v Praze
 • 1848 - člen výtvarného odboru Slovanské lípy a Jednoty výtvarných umělců
 • 1849 - 1850, 1852 - pobyt na zámku Čechy pod Kosířem u hraběte Bedřicha Sylva-Tarouca na Hané
 • 1854 - národopisné poutě po Moravě, Slovensku a Slezsku
 • 50. a 60. léta 19. stol. - cesty do Vídně, Drážďan a do Mnichova
 • 1863 - zvolen prvním předsedou výtvarného výboru Umělecké besedy
 • 1867 - pouť do Ruska
 • 1870 - cesta do Itálie
 • 9. 12. 1871 - zemřel v Praze
Tvorba
 • Pobožnost krále Davida, 1839 - 1. obraz 
 • Orlí hnízdo, Smrt Lukáše Leydenského, Poutník a Hrobník, 40. léta 19. stol.
 • Setkání Petrarky s Laurou v Avignonu, 1846 - obraz s romantickým námětem
 • dr. Rieger, dr. Strobach a dr. Pinkas, 1949 - portréty poslanců Kroměřížského sněmu
 • Líbánky na Hané, Ukolébavka, 50. léta 19. stol. - obrazy pro rodinu hraběte Sylva-Taroucca
 • Život na panském sídle, 50. léta 19. stol. - cyklus 15 akvarelů s dětskými motivy
 • Oldřich a Božena, Soumrak, 1851 a 1852 - postavy lidového typu 
 • cyklus Musica, 1852 až 54 - epopej českého lidového světa
 • V. Čudová, J. Postava, Liptovský gazda, 1854 - studie venkovských typů a slovanských krojů
 • Vesnický kostelík, Pod chalupou, 1951 a 1955 - téma domova
 • Políbení, Švadlena, V létě, Podobizna paní Bělské, 50. léta 19. stol.
 • Josefina, 50. léta 19. stol. - dokonalý ženský portrét
 • Perly české, sborník poezie a prózy, 1955 - knižní ilustrace
 • Rukopis Královédvorský, 1860 - knižní ilustrace s národními figurálními typy
 • Slovenská rodina, 1860
 • Labská krajina, Řipský kraj, zač.60. let 19. stol. - krajinomalby
 • prapory, 1862 - pro pražský Sokol, pěvecké spolky Hlahol, Ratibor v Hořicích, Záboj v Pelhřímově a Rokycanech 
 • prapory, 1864 - pro Jednotu Říp v Roudnici a čtenářský spolek Rastislav v Blansku
 • kalendářní deska Staroměstského orloje, 1864 až 1866 - alegorie 12 měsíců
 
Zdroje: IT - PIS, Encyklopedie českého výtvarného umění, Akademia, Praha 1975
Obrazová příloha: viz. www.artchiv.cz/GALERIE/MALIR