Josef Lada


Český malíř, kreslíř a spisovatel
 • Autor knížek pro děti a kreseb k humoristickým příběhům
 • Člen Spolku výtvarných umělců Mánes
 • Člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar
Životopis v datech
 • 17. 12. 1887 se narodil v Hrusicích u Senohrab
 • 1893 - 1901 škola v Hrusicích
 • 1902 - 1905 vyučení knihařem-zlatičem
 • 1905 - 1907 navštěvuje kursy kreslení na umělecko-průmyslové škole
 • 1906 - ilustruje první knížku - Jaroslav Havlíček: Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole
 • 1907 - seznamuje se s Jaroslavem Haškem, redaktorem anarchistického listu 

 • Nová Omladina
 • 1907 - spolupráce s Humoristickými listy, karikaturista
 • 1909 - redaktorem časopisu Karikatury (roku 1911 zde začaly vycházet na pokračování příběhy o Švejkovi)
 • 1910 - v knížce Moje abeceda dospívá Ladova kresba k typické formě používající silné obrysy a vybarvené plochy
 • 1921 - práce pro České slovo, zejména barevná příloha Kvítko z čertovy zahrádky
 • 1921 - kresba postavy Švejka pro obálku sešitového vydání Haškových Osudů
 • 1923 - 1925 po Haškově smrti vydává Lada v Českém slově obrázkový cyklus na motivy Osudů
 • 1926 - vznikají knižní ilustrace Švejka pro nakladatelství Adolfa Synka
 • 1936 - Lada upravuje ilustrace Švejka a přidává celostránkové kresby
 • 1942 - zákaz publikování na příkaz protektorátního cenzora
 • 1945 - kreslí záhlaví pro Mateřídoušku
 • 1947 - jmenování národním umělcem
 • 1951 - Lada překresluje kresby v záhlaví kapitol Švejkových osudů
 • 1953 - 1955 - barevné ilustrace Švejka
 • 14. 12. 1957 zemřel v Praze 
Rodinné události
 • 18. června 1923 se oženil po dlouholeté známosti s Hanou Budějickou.
 • 29. prosince 1925 se jim narodila dcera Alena
 • 18.prosince 1928 se jim narodila dcera Eva
 • 14. února 1945 přišla Eva o život při náletu na Prahu
 • roku 1951 - zemřela manželka Hana
Dílo
 • Moje abeceda, 1910 - ilustrovaná knížka pro začínající školáky; vydává se dodnes
 • Kalamajka, 1913 - spolu s Jaroslavem Haškem - obsahuje jednak Ladovy kresby s říkankami a jednak Haškovy krátké anekdotické příběhy
 • Ladův veselý přírodopis, 1917 
 • Vlkova svatba, 1919
 • Říkadla našeho Kadla, 1928
 • Ezopské bajky, 1931 
 • Halekačky naší Kačky, 1932 
 • O kocourku Mikešovi 
  • O Mikešovi. Příhody kocourka, který mluvil., 1934
  • Do světa, 1935 
  • Cirkus Mikeš & Kludský, 1936
  • Zlatý domov, 1936 
 • O chytré kmotře lišce, 1937
 • Vzpomínky z dětství, 1937
 • Bubáci a hastrmani a jiné pohádky, 1939 
 • Pohádky naruby, 1939
 • Straky na vrbě, 1940
 • Ku! Ku! Jen po mně vztáhněte ruku!, 1941
 • O Klikotoči, Koloběhu a Koloději, 1941
 • Kronika mého života, 1942
 • Nezbedné pohádky, 1946
 • Veselé kresby Josefa Lady, 1949
 • Josef Lada dětem, 1952 
 • Říkadla, 1955
 • Mikeš, 1958
 • Adresát Jiří Mahen: Korespondence z let 1918-1937, 1964
 • Můj přítel Švejk, 1969
 • O statečném králíčkovi, 1969
 • Ladovy pohádky, 1971 
Odkazy


Vypracoval Přemysl Nedvěd st. dne 11.6.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.