Adolf Kašpar

Český malíř, grafik a ilustrátor 

 • významný představitel knižní ilustrace zač. 20. stol.
 • navazuje na realistickou tradici 19. stol., zejm. na dílo M. Alše
 • průkopník dětské ilustrace
Životopis v datech
 • 27. 12. 1877 - narozen v Bludově u Šumperka v kupecké rodině
 • 1888 - 1899 žákem učitelského ústavu v Olomouci
 • 1900 - 1904 studia na pražské Akademii pod vedením Maxe Pirnera a Alessandra de Pian (grafické techniky), ovlivněn a podporován malířem Hanušem Schwaigrem
 • studijní pobyty v cizině, zejména ve Francii 
 • trvale sídlí v Praze na Kampě
 • od roku 1910 - letní pobyty v rodném kraji v Lošticích, kde vzniká většina ilustrací k Jiráskovým spisům
 • 1926 - 1931 - opakované návštěvy Bludova (jmenován čestným občanem obce)
 • 30. léta 20. stol. - letní pobyty ve valašské vesnici Rusavě
 • 29. 6. 1934 - zemřel v Železné Rudě na Šumavě při přípravě ilustrací ke knize Paní komisarka J. Š. Baara
Tvorba
 • přírodovědné kresby pro učebnice prof. Polívky, 80. léta 19. stol.
 • první ilustrace pro kalendáře olomouckého nakladatele R. Prombergera, 80. léta 19. stol.
 • knižní ilustrace 
  • Babička - B. Němcová, 1903
  • Filosofská historie - Al. Jirásek, 1905
  • Kytice z národních písní moravských - Fr. Bartoš, 1906
  • Mistr Kampanus - Z. Winter, 1909
  • F. L. Věk - Al. Jirásek, 1911 
  • U nás - Al. Jirásek, 1922
  • Temno - Al. Jirásek, 1923
  • Západ - K. V. Rais, 1925
  • Paměti obce Bludova, 1926
  • Kalibův zločin - K. V. Rais, 1927
  • díla J. Nerudy, Fr. L. Čelakovského aj.
 • volná grafika - figurální a krajinářské lepty
 • akvarely z rodného kraje i z cest


Zdroje: IT, Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1975Nezpracovaný materiál: 2

Z publikace Paměti Bludova