Mikoláš Aleš

český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor

 • klasik českého umění 19. stol.
 • jedna z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla 
 • navazuje na odkaz Josefa Mánesa 
 • počáteční tvorba v pozdně romantickém stylu, později směřuje k secesi
 • velkou měrou se podílí na rozvoji knižní grafiky
Životopis v datech
 • 18. 11. 1852 - narozen v Miroticích u Písku
 • 1869 - studia na pražské Akademii u profesora J. M. Trenkwalda a J Sweertse
 • 1876 - za účast na demonstraci proti prof. A. Woltmannovi vyloučen z Akademie
 • 1877 - členem Umělecké besedy
 • 1879 - vítězí spolu s Fr. Ženíškem s cyklem „Vlast“ v konkurzu na výzdobu foyeru Národního divadla, studijní cesta do Itálie
 • 1880 až 1881 - práce na 14-ti velkých lunetách pro ND a ilustracích pro Arbesův časopis Šotek
 • 1887 - prvním starostou SVU Mánes
 • 1889 - vzniká cyklus ilustrací národních písní „Osiřelo dítě“
 • 1895 - vystavena Alšova sgrafita na Národopisné výstavě v Praze
 • 10. 7. 1913 - umírá v Praze
Dílo
 • kartony
  • Sláva Čechie, 1875
  • Chorál svatováclavský, 1876
 • cykly obrazů 
  • Smysly, 1876 
  • Živly, 1881 
  • Praha, 1882 
  • Život starých Slovanů, 1891
 • další obrazy
  •  Husitský tábor, 1877
  • Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, 1878 - olejomalba
  •  Svatý Václav, 1913 - akvarel
 • fresky a sgrafita na průčelí mnoha domů v Praze (např. Rottův dům)
 • fresky a sgrafita na 15 fasádách domů v Plzni
  •  fasády domů v Nerudově ul.
  • cyklus Sběr léčivých bylin na domě s lékárnou na nám. Republiky
  • dům U Červeného srdce na nám. Republiky,1894
  • cyklus Řemesla na domě v Sedláčkově ul. 
  • fasáda Cingrošova domu v Bezručově ul.
  • cyklus Sv. Jiří na Štechově vile v Dvořákově ul.
  • fasády domů v Tovární ul. 
  • výzdoba domu v Purkyňově ul. aj. 
 • výzdoba kostela Narození Panny Marie ve Vodňanech, 1895 - 1896
 • cyklus obrazů "Vlast" pro ND spolu s Fr. Ženíškem, 1877 až 1881 - 14 lunet, 4 nástěnná a 3 nástropní pole ve foyeru
 • knižní ilustrace děl Františka Ladislava Čelakovského, Aloise Jiráska a Jakuba Arbese (české lidové písně, Špalíček pohádek, pověstí a přísloví, aj.)
 • kresby pro časopisy Květy, Zlatá Praha a Šotek
 • obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou - největší obraz na plátně
Zdroje: IT, Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1975

Odkazy