Dříve jsme snili čtením knih a poslechem rádia. Dnes k nám sny chodí hotové - posílá je film, televize a Internet. Ale přece jenom, z knih jsme dostávali něco navíc ...

Třpytky

Historické
... pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší ... ?
... To je Čechů slavné plémě ... ?
... Sviť, měsíčku, sviť ... ?
... Letěla bělounká holubička ... ?
... Osobo, cožpak si na uších sedíte? ... ?
... Nejsi však, nejsi, jak lidé tě dělají ... ?
... V kamnech praská ... ?
... že lidský život jest až příliš drahý ... ?
... Tys oslep, páže - nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? ... ?
... jimž hrouda nohy víže! ... ?
... běhá po střeše jako moucha ... ?
... jsme jeho plaňky ... ?
... Sud kulatý - rys tu pije - tu je kára - ten to ryje ... ?
... Opustíš-li mne, nezahynu. ... ?
... Milostné zvířátko uděláme z vás ... ?
Nechoď, Vašku, s pány na led ... ?
Blaze tomu, kdo nic nemá ... ?
... Co se durdíte, panímámo, kdoví po čem děvče bude tlusté! ... ?
A co já tu dělám? .... ?
Štěstí! co je štěstí? muška jenom zlatá, ... ?
... přimíchá-li se k tlučené síře ještě trochu střelného prachu a zapálí, jest účinek ještě rychlejší a bezpečnější. ... ?
... my, které chudák dělník klamně počítá mezi "pány", ale pravý pán dobře mezi "dělníky". ... ?

Mezi válkami
... Miliony dělníků ze všech zemí světa mlátily kladivy; ... ?
Utichly továrny, utichly ulice, usnuly hvězdy okolo měsíce ... ?
Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě. ... ?
... A inzeráty se nečtou. ... ?
Slušný člověk nemůže být s tím, kdo vyhrožuje; ... ?
Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid,  ... ?
... zlato měli pouze ty co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začli pracovat. ... ?
 My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje. ... ?
... na každou totiž nožku, má ponožku, do boty vložku a když je bláta trošku, prošoupe rohožku. ... ?

Pro pamětníky
Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější ... ?
... Na poli mrtva pod ovocnanem ... ?
... a prvním taxíkem na šichtu jel, ... ?
... a kdyby v tom lese eště lide byvali, do toho všeckeho by manifestovali. ... ?
Mám místo v Domě vědy, můj úsek dělá s jedy, ... ?
... jsem RNDr. CSc. z ČVUT v Praze 2 ... ?
... Jóna se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají ... ?
... Za to, že jsi přiznal svou porážku, dám ti to, co jsem ti slíbil. ... ?
... bratře, nehas to, co tě nepálí ... ?

Moderní
... Baštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. ... ?
... And you think you're so clever and classless and free ... ?
... And man is the top, an animal too ... ?

Vypracoval Přemysl Nedvěd st. Poslední úpravy dne 11.6.2009. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.