Více o světě

Čisté nebe nad hlavou a prosté jídlo — to je vše, co je třeba člověku. (Japonská moudrost)

When I walk into a room, I know that everyone in it loves me. I just don't expect them to realize it yet.
Byron Katie
Read more at http://izquotes.com/author/byron-katie

No one has ever been angry at another human being—we're only angry at our story of them.
Byron Katie
Read more at http://izquotes.com/author/byron-katie

Ještě nikdo nebyl rozzloben na jinou lidskou bytost - zlobíme se pouze na naše představy o nich.
(Byron Kathleen Mitchell)

Ne každý bude chápat vaši cestu.
To je v pořádku - není to jejich cesta, ale vaše.

Каждый человек обязан сидеть на своем месте и работать так как никто не сможет кроме него.
(Každý člověk je povinen být na svém místě a na něm pracovat tak, jak nedokáže nikdo kromě něho.)

The computer is incredibly fast, accurate, and stupid.
Man is incredibly slow, inaccurate, and brilliant.
The marriage of the two is a force beyond calculation.
(Leo Cherne)

No one has ever been angry at another human being—we're only angry at our story of them.
Byron Katie
Read more at http://izquotes.com/author/byron-katie

No one has ever been angry at another human being—we're only angry at our story of them.
Byron Katie
Read more at http://izquotes.com/author/byron-katie

„Žijeme na tomto světě, abychom svým bližním činili dobro, poněvadž tu nejsme sami pro sebe anebo jen pro své potěšení.“ (Marie Terezie)

„Na dobré výchově a vedení v prvních letech závisí celý další způsob života všech lidí i způsob myšlení veškerého obyvatelstva.“ (Marie Terezie)

Demokracie je výborná věc až na to, že kdejaký pitomec smí volit.

Demokracia je vtedy, keď dvaja vlci a ovca väčšinou hlasov rozhodujú o tom, kto z nich bude na raňajky.

V nejvyšších formách demokracie se občané nevměšují do svých záležitostí, a pokud ano, je to odsouzeníhodné.

Demokracie není vláda lidu, je to vláda demokratů.

Jak jste se stal poslancem? - Hloupostí. - Svou? - Ne, voličů.

Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě už není zdráv. (Aldous Huxley)

Proč se ráno tak dobře spí??? Proč se v noci tak dobře jí??? Kam mizí peníze??? Odkud se bere všechen prach???

When exposing a crime is treated as committing a crime, you are ruled by criminals.

Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého.

Včely mají med, protože mají královnu. My máme prd, protože máme parlament. (Vít Bárta)

Pravici spojují peníze, zatímco levici rozdělují ideje.

Rozum nám pomáha potláčať len také malé vrtochy, ktoré by sme premohli aj bez jeho zásahu (Börne)

Nemůžeš o sobě zanechat dobrý dojem, jestliže navštívíš ženu s prázdnýma rukama. (Alexandr Kudrin)

Len ľudia povrchní nesúdia podľa zovňajšku (Wilde)

Príjemne prekvapiť optimistu je nemožné.

Pokud jedním prstem ukazujete na druhého člověka, další tři prsty ukazují na vás.

Zdravý rozum je genialita oblečená do montérek. (Ralph Waldo Emerson)

Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't. - Mark Twain

Čas od času navštívím lékaře,nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z něčeho) žít.
Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít.
Následně ty léky vyliji do kanálu –protože i já chci žít.
Mark Twain

Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme, je velká krize a národy uznají nový světový řád. - David Rockefeller

The worst form of inequality is to try to make unequal things equal. - Aristoteles

Kdyby bylo možné zkřížit člověka s kočkou, pak by byl mnohem dokonalejší. Jen kočka by si značně pohoršila. - Mark Twain

“Keby sa svet otočil hore nohami, veľa vecí by sa dostalo do správnej polohy“

„Nové koště dobře mete. To staré ale ví, kde je špína.“

... čeho je srdce plné, tím ústa přetékají ...

Je zřejmé, že žádný počítač nedokáže jakoukoli skutečnost v pravém smyslu slova pochopit. To však nedokáže ani dítě nebo filosof. (M. Minsky, 1982)

Co jsou nakonec lidské pravdy? - Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. (Friedrich Nietzsche)

Time is what happens when nothing else happens. (R.Feynman)

Každá rozumná činnosť má svoj koniec. Iba blbosťami sa možno zaoberať do nekonečna. (Modrý krokodýl)

Nemůžete vyhrát hádku s blbcem. Nejdřív vás stáhne na svoji úroveň a pak ubije zkušenostmi.

Pěkná žena potěší mužské oko, škaredá žena potěší ženské oko. (Modrý krokodýl)

Matematik je člověk, který říká a, myslí b, píše c, ale správně je d.

Nejsem úplný idiot: Některé kousky chybí.

Zlo je dobro, ktoré sa zmocnilo vlády.

Krása ochraňuje svět před terorem intelektu.

Když hyne spravedlnost, ztrácí se pro lidi smysl dalšího života na zemi. (Kant)

Ve světě zbaveném ideí vládnou příšery. (J. W. Goethe)

Která vláda je nejlepší? Ta, která nás učí, jak si máme vládnout sami. (J. W. Goethe)

„Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.“ (Niccolo Machiavelli)

Pravda je všude, kde je potlačena touha po moci a po blahobytu na úkor jiných. (Egyptská moudrost)

 Není nikdo, kdo šidí jiného a zároveň není sám šizen. Není nikdo, kdo jde špatnou cestou a prospívá v životě. (Egyptská moudrost)

Pokud kráčíš po cestě, kterou budují tvé ruce den za dnem, přijdeš na místo, na které máš přijít. (Egyptská moudrost)

Pravda se musí ukrývat před slabými, aby nezešíleli.
Musí se ukrývat před zlými, neboť použijí pouze její část jako zbraň pro ničení.
Zamkni pravdu ve svém srdci, a ať mluví tvými činy.
Poznání bude tvá síla, víra tvůj meč a mlčení tvůj neprorazitelný štít. (Egyptská moudrost)

Různé státy mají různá hesla:
- God save the Queen, In God we trust, Gott mit uns, Бог і Україна понад все!
- Pravda vítězí (
"Veritas vincit" na husitské korouhvi v Jenském kodexu)
- Bůh není v síle, ale v pravdě. (Не в силе Бог, а в правде!) - Alexandr Něvský

Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit. (Vladimír Lenin)

Věda, která se neprojevuje činy, ať zhyne. - (Jan Ámos Komenský)

Milujte se vespolek, pravdy každému přejte! (nápis na Pomníku Mistra Jana Husa)

Krása je tajomstvo, ktoré niečo znamená. (Emil Páleš)

Konečným cílem lidského snažení je štěstí. To nám však i přes vnější pokrok stále uniká.
Pokrok bez mravní aspirace přináší progres vždy za cenu regresu v jiné oblasti. (Emil Páleš - upraveno)

Práce má hlubší smysl než jen živobytí – vytváří zdravou psychiku a je pramenem lidské důstojnosti.
Dává lidstvu objektivní zpětnou vazbu. Bez ní se rozrůstá pseudosvět a vznikají se nové neduhy. (Emil Páleš - upraveno)

Každé poznání se začíná city. - Leonardo da Vinci

Dobré umění je vyváženou kombinací něčeho a ničeho.

Historie se neopakuje, ale rýmuje se. - Mark Twain

Lidé zapomenou co jsi řekl, zapomenou co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou, jak šťastnými jsi je učinil.

Kdo je černý, chce být bílý, a kdo je bílý, platí velké peníze za to, aby u moře zčernal.

Neboj se pomalosti, boj se pouze nečinnosti. (čínské přísloví)

Odplata je pokrm, který je nejlepší studený.

Vše, co netrvá věčně, musí jednou skončit.

Člověk by měl zvažovat svá přání: může se stát, že se vyplní.

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Ľudia sú hrdí na svojich predkov, opice na svojich potomkov.

Kdysi se lidé holili, když chtěli poslouchat Beethovena. Dnes poslouchají Beethovena, když se holí.

Kdo si nevytvoří zdravý poměr k hodnotě peněz
a nepochopí cenu, kterou za jejich získání bude platit,
snadno v životě ztratí to,
co později marně bude chtít vyvažovat zlatem.

Nejdražší je čas - A přitom je ho všude spousta, i tam, kde nic není.

Все думают , что придёт ВРЕМЯ... А ВРЕМЯ только уходит...

Самый вкусный сыр всегда в мышеловке.
(Nejchutnější sýr je vždy v pasti na myši.)

Ніколи підкова не принесе тобі щастя і вдачу, поки не приб'єш її до свого копита і не почнеш пахати як кінь!
(Žádná podkova ti nepřinese štěstí a prospěch, dokud si ji nepřibiješ na svoje kopyto a nezačneš pracovat jako kůň.)

Chceš něco nového?
Není to problém - za peníze se to nekoupí, musíš se jen trochu nudit a chtít. - zkušenost vynálezce

Na některé věci je třeba mít dost času: na růst krystalů a stejně tak na objevení dobrých nápadů

Chceš, aby si tě ostatní vážili?
Neopisuj od nich a věnuj se svému dílu.
Sami za tebou budou chodit. - rada cara Alexandra III

Kdo hodně pracuje, nemá čas vydělávat peníze.

Vědecká práce je do oběda boj s hladem a po obědě boj se spánkem!

Oběd zadarmo neexistuje (There's no such thing as a free lunch).

To, co se dlouho nezkazí, není jedlé ani pro bakterie ani pro nás.

Občas můžeš lhát většině lidí,
některým můžeš lhát pořád,
ale nemůžeš lhát pořád všem.

Všechny lidi můžeš obelhávat chvíli;
některým můžeš lhát pořád;
a to by mělo většinou mělo stačit.

Se lžemi můžeš jít světem vpřed - ale nesmíš se vracet. - Ruské přísloví

Věci skutečně porozumíš, až ji vysvětlíš své babičce. - Ruské přísloví

Utéci není vznešené, nicméně velmi zdravé. - Ruské přísloví

Čeká nás těžká doba, když švec začíná péci koláče. - Ruské přísloví

Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. - Jan Werich

Nejlepší způsob, jak zapomenout na všechny strasti, je vzít si malé boty.

Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi. - Emile Zola

Když chceš něco říci, mlč.

Zrcadlo nikdy nelže.

Stín tě nikdy neopustí.

The country that gives up its freedom for security deserves neither - Benjamin Franklin (17 January 1706 - 17 April 1790)

Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities - Voltaire aka François-Marie Arouet (November 21, 1694 - May 30, 1778)

God whispers to us in nature, speaks to us in his word, and screams at us in our pain.

„Víra je jedna věc, věda druhá, spojení obou není ani smysluplně možné ani žádoucí“ - William z Ockhamu

Optimista je člověk, který když prošlape boty, prohlásí, že ze konečně postavil na vlastní nohy.

Kritizovat - to znamená přesvědčovat autora, že to nedělá tak dobře, jak bych to dělal já, kdybych to uměl. - Karel Čapek

Nastala na světě neomezená hojnost všeho, čeho je lidem třeba. Všeho je však lidem třeba, jenom ne neomezené hojnosti. - Karel Čapek

Lupiči žádají peníze nebo život - ženy chtějí obojí.

Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.

Kdo chce být šťastný, naučí se čtyři jazyky -
- češtinu jako jazyk myšlení, ruštinu jako jazyk umění, angličtinu jako jazyk vědy a čínštinu jako jazyk prožitků.

"V životě potkáte dva druhy zlodějů.
Obyčejný vám ukradne peníze, vaši náprsní tašku, hodinky, vašeho koně atd.
Politický zloděj vás připraví o vaši budoucnost, ukradne vám váš výdělek a nakonec i váš úsměv.
Rozdíl mezi nimi je ten,
že obyčejný zloděj si vybírá vás,
zatímco politického zloděje si vybíráte vy sami.
Další rozdíl je ten,
že
obyčejný zloděj je obvykle policií stíhán,
zatímco politický zloděj je policií chráněn."
- VoltaireNapij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou vodu nebude nikdy pít. 

Ustel si tam, kde leží pes.

Jez ovoce, kterého se dotkli červi.

Neboj se hub, na kterých sedí mušky.

Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří.

Postav dům na místě, kde se had na slunci vyhřívá.

Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo v horku postaví.

Vstávej a uléhej se slepicemi a budeš mít "zlaté zrno dne".

Jez více zeleného, budeš mít silné nohy a odolné srdce.

Plav častěji a budeš se cítit na zemi jako ryba ve vodě.

Častěji pozoruj oblohu a nehleď pod nohy a Tvoje myšlenky budou jasné a světlé !

Více mlč, hovoř méně a v tvé duši zavládne pokoj.


Serafim Sarovský
1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení.
2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den.
3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez.
4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní.
5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk.
6. Musíme jenom umřít.
7. Než začneš soudit chyby jiných lidí, pohlédni na stopy svých vlastních mokasín.
8. Vlast máš tam, kde je ti dobře.
9. V každém člověku zápasí zlý vlk s dobrým. Vyhrává ten, kterého krmíš.
10. Když máš co říct, vstaň, aby tě bylo vidět.
11. Ne vždy je nepřítel nepřítelem a přítel přítelem.
12. Nesuď člověka, dokud jsi aspoň dvě luny nechodil v jeho mokasínách.
13. Všechno na světě má svou píseň.
14. Dítě je host ve tvém domě: nakrm ho, pouč a propusť.
15. S proudem dokáže plout i leklá ryba.
16. Život plyne zvnitřku ven. Drž se té myšlenky a budeš skutečným člověkem.
17. Dobře řečené slovo je účinnější než obratně hozený tomahavk.
18. Mluv s dětmi, když jedí, a řečené zůstane, i když ty odejdeš.
19. Člověk si má sám dělat své šípy.

Indiánské moudrosti

Григорий Саввич Сковорода

Любити людство легше, ніж зробити добро рідній матері.
Де багато любові, там багато помилок. Де немає любові, там все - помилка.
Істина спалює
і нищить усі стихії, показуючи, що вони лише тінь її.
Не розум від книг
, а книги від розуму створились.

З усіх утрат втрата часу найтяжча
.

Яблоню не учи родить яблоки: уже сама натура её научила. Огради только её от свиней, отрежь сорняки, очисти гусень, отврати устремляющуюся на корень её мочу и прочее (Сочинения в двух томах. Том 2, cтр. 114).


Бог во многом подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместности.
Над фонтаном надпись сия: «Неравное всем равенство».
Менший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему, что равно есть полный.


You'll get further with a kind word and a gun
than with a kind word alone.

Almost any misfortune is preferable to a worse one.

No month can have more than one Friday the 13th.

There are more things in heaven and earth
than anyplace else.Z policejních protokolů

1) Po převozu do nemocnice lékař konstatoval smrt pacienta, ale to jsme tušili, už když jsme ho našli na třech místech v lese.

2) Pachatel odcizil ze zásuvky vedoucího nezjištěné množství pětikorunových mincí v celkové hodnotě 300 Kč.

3) Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mně střílí slepými náboji. Když mě odváželi do nemocnice, tak jsem si to už nemyslel.

4) Několikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna dál.

5) Po několika dalších metrech zabočil sledovaný vpravo, což jsme nepředpokládali a pokračovali dál rovně.

6) V tom parku jsem byl jen já a pachatel. No a ještě asi padesát jiných lidí, které jsem neznal.

7) Vystřelil jsem na něj ze služební zbraní až poté, co jsem střílel do vzduchu, ale to bylo tři dny před tím, a to zadržený asi neslyšel.

8) Služební pes sledoval stopu několik metrů a poté usnul.

9) Zadržený se při zatýkání bránil, jako kdyby věděl, že ho chceme zatknout.

10) Nasadil jsem mu pouta, a než jsem se vzpamatoval, utekl i s policejním psem.

11) Služební pes sice zadržel pachatele, ale pouta jsem mu musel nasadit já.

12) Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržel s nervy a kousl ho také.

13) J.K. se při zatýkání bránil tak intenzivně, že jsme se po chvíli už bránili my.

14) Hrubě mne urážel, tak jsem ho mírně uklidnil obuškem.

15) Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem chtěl zabít mouchu.

16) Ten náklaďák nacouval skrz přední sklo do manželčina obličeje.

17) Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a naboural do stromu, protože ho doma na tomto místě nemám.

18) To druhé auto do mě nabouralo bez jakéhokoli předchozího varování.

19) Před jízdou jsem něco vypil. To ale nebylo nic proti žízni, kterou jsem měl. Nehodu tedy zavinila manželka, která přesolila oběd.

20) Ten děda, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu silnice stejně nedostal.

21) Myslel jsem si, že mám stažené okénko. Zjistil jsem ale, že je zavřené, když jsem vystrčil ruku ven.

22) S odcizeným autem jsem jel dost rychle, nemohu ale říci kolik, protože se mi všechno pro opilost rozmazávalo. V autě jsem ale už nepil.

23) Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto.

24) Ten chodec váhal, kterým směrem se má vydat, a tak jsem ho přejel

25) Když se mi stala nehoda, řídil jsem vůz už čtyřicet let a usnul za volantem

26) Kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého vozu:

27) Řekl jsem policii, že nejsem zraněný, ale když jsem si sundal klobouk, zjistil jsem, že mám frakturu lebky.

28) Ve tváři toho starého pána, který se odrazil od kapoty mého auta, jsem si všiml nečekaně smutného výrazu.

30) Před jízdou jsem požil alkohol v množství šesti velkých alkoholů, ale podotýkám, že zatáčku jsem přehlédl jen proto, že foukal dost silný vítr.

31) Telefonní sloup se rychle přibližoval. Snažil jsem se mu uhnout z cesty, ale najednou mi narazil do předku auta


Pozor, politika

"Если в жизни человека ничего не меняется, это означает, что кто-то где-то что-то крадет",
 - в начале года заявил премьер-министра Армении, Никола Пашинян и наказал посвятить год борьбе с коррупцией.Výroky učitelů na katedře logiky
Vybráno z http://www.cuni.cz/singleton/0201/zk2.htm

Kolik je polovina z osmi? Když osmičku rozdělíme vodorovně, je to nula, když svisle, je to trojka.

Matematické úlohy můžeme rozdělit na triviální a dosud nevyřešené.

"Rozumět znamená rozumět do zkoušky, včetně."

Někdy je neúplná pravda lepší než úplná:
   Například tvrzení, ze pes, který štěká, nekouše, bývá pravdivé, ale občas neplatí.
   Naopak tvrzení, že žralok, který štěká, nekouše, je pravdivé, ale je nám k ničemu.

Profesor: Kolikrát můžete odečíst 7 od 83 a kolik zůstane?
Student: Kolikrát chci, pokaždé zůstane 76.

Statistik je ten, kdo s hlavou v rozpálené troubě a s nohama v nádobě s ledem na dotaz, jak se cítí, odpoví: "V průměru se cítím dobře."In an interview with Gilbert in Göring's jail cell during the Nuremberg War Crimes Trials (18 April 1946):

     Göring: Why, of course, the people don't want war. Why would some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best that he can get out of it is to come back to his farm in one piece? Naturally, the common people don't want war; neither in Russia nor in England nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a Parliament or a Communist dictatorship.
    Gilbert: There is one difference. In a democracy, the people have some say in the matter through their elected representatives, and in the United States only Congress can declare wars.
    Göring: Oh, that is all well and good, but, voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same way in any country.O matematice

Matematika a náboženství jsou pro mě projevy téže božské přesnosti. - papež Pius XII.

Studentům, kteří se rozhodli skončit s matematikou radím jedno: Pokud teď budete chvilku pozorně poslouchat, uslyšíte klapnutí zavíraných dveří. - James Caballero
 I advise my students to listen carefully the moment they decide to take no more mathematics courses. They might be able to hear the sound of closing doors. - James Caballero

Výuka má být taková, že to, co se nabízí je vnímáno jako cenný dar a ne těžká úloha. - Albert Einstein
Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift rather than a hard duty. - Albert Einstein

Podstatou matematiky není činit jednoduché věci složitými, nýbrž činit složité věci jednoduchými. - S. Gudder
The essence of mathematics is not to make simple things complicated but to make complicated things simple. - S. Gudder

Jediný způsob, jak se učit matematiku je zabývat se matematikou. - Paul Halmos
The only way to learn mathematics is to do mathematics. - Paul Halmos

Každý člověk, který může vnímat krásu umění, hudby nebo literatury může být vzdělán ke vnímání krásy v matematice.
Vzácnost tohoto jevu není dána faktem, že většina lidí není matematicky nadána, je dána necitlivou, praktikující, výukou matematiky
a osnovami, ve kterých převažují nudné, rutinní výpočty vyučované jako zručnosti na úkor skutečných matematických ideí
a ve kterých studenti stráví skoro všechen čas zodpovídáním cizích otázek namísto vlastních.- Peter Hilton
Just as any sensitive human being can be brought to appreciate beauty in art, music or literature, so that person can be educated to recognize the beauty in a piece of mathematics.
The rarity of that recognition is not due to the “fact” that most people are not mathematically gifted
but to the crassly utilitarian manner of teaching mathematics
and of deciding syllabi and curricula, in which tedious, routine calculations, learned as a skill, are emphasized
at the expense of genuinely mathematical ideas,
and in which students spend almost all their time answering someone else's questions
rather than asking their own.- Peter Hilton

Intelektuální a estetický život člověka nemůže být ucelený, pokud neobsahuje kladný vztah k síle a kráse matematiky. Jednoduše řečeno, estetické a intelektuální naplnění vyžaduje znalosti matematiky. - Jerry P. King, from The Art of Mathematics
One’s intellectual and aesthetic life cannot be complete unless it includes an appreciation of the power and the beauty of mathematics. Simply put, aesthetic and intellectual fulfillment requires that you know about mathematics. - Jerry P. King, from The Art of Mathematics

Nejlepší učitel není ten, který zná nejvíce, ale ten, který je nejlépe schopen převést znalosti na jednoduché spojení zřejmého a krásného ... -  H.L. Mencken
The best teacher is not the one who knows most, but the one who is most capable of reducing knowledge to that simple compound of the obvious and wonderful … -  H.L. Mencken


Tibetská mravoučná čtyřverší

Kdo jen jeden druh učenosti nosí v hlavě,
ví jistě mnoho, ale o ostatních věcech ne.
Oko, i kdyby se dívalo zvlášť pronikavě,
zvuk sotvakdy svým pohledem zaslechne.

***

Říkáš si: "To jsem napálil toho ničemu!"
Jenže spíš jen sám sebe podvedl's a pohaněl.
Jestli kdo jedinkrát zalhal, už se v ničem mu nevěří,
i kdyby svatou pravdu stokrát měl.

***


J. F. Kennedy

A child miseducated is a child lost.

The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth.

A young man who does not have what it takes to perform military service
is not likely to have what it takes to make a living.

Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body,
it is the basis of dynamic and creative intellectual activity.

I am sorry to say that there is too much point to the wisecrack
that life is extinct on other planets

because their scientists were more advanced than ours.

I look forward to a great future for America - a future in which our country will match
its military strength with our moral restraint,
its wealth with our wisdom,
its power with our purpose.

We cannot expect that all nations will adopt like systems,
for conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.

The world is very different now.
For man holds in his mortal hands the power to abolish
all forms of human poverty,
and all forms of human life.


... "Je lepší žít vstoje než zemřít na kolenou." ... 
Lidé za tisíce roků vybudovali nádherné záhony vzácných květin, naroubovali stromy s hodnotnými plody, vystavěli jezera s cennými úlovky.
Ale kdesi v koutě zahrady zřídili i kompost.
Vstoupí-li do zahrady hledající návštěvník s vlastnostmi velkorysosti, všímá si zmíněných pozitivních plodů.
Přijde-li návštěvník s rysy hyperkritičnosti, přeskočí všechno hodnotné, postaví se ke kompostu a bez přestání kritizuje jeho obsah.
Podobní jedinci se chovají tímto způsobem vůči církvi i vůči každé jiné instituci a nevidí nic dobrého ani na vlastním manželovi nebo dětech.
Smír s nimi je skoro nemožný, protože skutečný problém rozdělení neleží v oné zahradě, ale ve struktuře osobnosti dotyčného milovníka kompostů.
(podle http://www.opatbrno.cz/archiv/clanek248.htm)


Great Britain was the first county to issue postage stamps. Hence, the postage stamps of Britain are the only stamps in the world not to bear the name of the country of origin.


Sedí dědek s babkou před domem a čtou noviny.
Dědek povídá: "Tady píšou, že taková raketa tomahawk stojí 15 000 dolarů."
Babka na to: "Dědku, to by bylo štěstí, kdyby nám přistála na zahradě."Během týdne žije Bůh v ráji. Jen v neděli je v kostele. - 2. třída ZDŠ

Severní pól se otáčí v opačném směru než jižní. - 2. třída ZDŠ

Nejsem pokřtěn, ale zato jsem očkován. - 2. třída ZDŠ

Když lidé přestali být opicemi, stali se Egypťany. - 2. třída ZDŠ

Kruh je kulatý čtverec. - 2. třída ZDŠ

ZOO je super. Tam můžete vidět i taková zvířata, která vůbec neexistují. - 2. třída ZDŠ


Never allow your three-year-old brother in the same room as your homework - Tracey, 14

If you want a kitten, start out by asking for a horse - Naomi, 15

If you get a bad school report, show it to your mum when she's on the phone - Alyesha, 13

I haven't committed a crime. What I did was fail to comply with the law - David Dinkins, starosta města New York.

Smoking kills. If you're killed, you've lost a very important part of your life - Brooke Shields.

"I think men who have a pierced ear are better prepared for marriage. They've experienced pain and bought jewelry". - Rita Rudner

I went into a McDonald's yesterday and said, "I'd like some fries." The girl at the counter said, "Would you like some fries with that?" - Jay Leno

"The second day of a diet is always easier than the first. By the second day you're off it". - Jackie Gleason

"Have you ever noticed? Anybody going slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac". - George Carlin

It would be terrible if the Red Cross Bloodmobile got into an accident. No, wait. That would be good because if anyone needed it, the blood would be right there.

Give me the strength to change the things I can, the grace to accept the things I cannot, and a great big bag of money.
 


Jak vidí lásku americké děti

Moje nešťastné Vánoce
neveselé čtení převzaté z http://mymiserablechristmas.com/


Jsem sinejdžer (senior tínejdžer)

Mám všechno, po čem jsem toužil jako týnejdžer, akorát o 60 roků později.
Nemusím chodit do školy ani do práce.
Každý měsíc mám vlastní kapesné!
Nemám určenou večerku.
Mám řidičák a svoje vlastní auto.
Mám občanský průkaz, se kterým se dostanu do barů i obchodů s alkoholem.
Lidé, se kterými si užívám, nemusí mít strach z otěhotnění.
Nemám akné.
Život je úžasný.Skákal pes (jak by to napsali jiní)
*František Jaromír Rubeš

Vrabčík

Nad ouvozem na roštině,
švitořivý vrabčík seděl,
po křovinách poskakoval,
na pocestně pokřikoval,
pronikavým hlasem svým,
čimčarara čim čim čim.

Ouvozem tu kůň jde starý,
přijde k vrabci, mluví k němu,
uleť vrabče, chutě vari,
kocouři se ženou k sněmu,
prchni, sice tebe sklidí,
víš co kocour nevyslídí?

Vrabčík se naň podívá,
usmívá se usmívá,
pak mu pyšně odsekne:
Dobře, dobře vyřídíme,
my se u nás nebojíme,
našinec se nelekne,
ať se každý o svou kůži stará.
Čimčarara čim čim čim
co mám dělat, to já vím.

Kůň jde volným krokem dále,
vrabčík však svou vede stále,
hleďme pána rozumného,
z kraje trošku loudavého,
jak mně s tváří učenou
moudré dává poučení.
Vždyť má uši,
které jenom oslu sluší.

Ať mně luňák když to osel není.
Nebojím se sedláků,
jiných přec to junáků
nehrozím se. Však hle, šust,
kocour divě z roští vyletí,
vrabce lapí chňap a chrust,
naučí ho věčně mlčeti.


V pivě život života,
v něm se topí strast i trampota,
jím se krutá žízeň mile hasí,
jím se život pustý krásí,
mudrců v něm leží kámen,
blaha počátek i Amen.Převzato z http://buckey.freedombase.net/downloads/Other/qlb/qlb.txt

"Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním. (QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)" - Vergilius
"Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist." - Albert Einstein
"Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to." - MIGUEL DE CERVANTES y SAAVEDRA
"Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele" - Přísloví
"Žebrák: člověk, který spoléhal na pomoc přátel." - AMBROSE BIERCE
"Oženit se protože ji milujeme, je stejně logické jako vyhodit kočku z okna, protože právě kvetou rododendrony." - ?
"Srdce má své sídlo v člověku vedle duše, s níž však po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy." - FRANTIŠEK Z ASSISI
"Někdy stačí malá chvilka na to, abychom si někoho oblíbili, ale nestačí celý život, abychom na něj zapomněli."
"Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku." - George Bernard Shaw
"Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku." - Japonské přísloví
"Minuta je dlouhá podle toho z jaké strany záchodových dveří stojíte."
"Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně." - Gabriel Laub
"Morálka má též svůj zákon tíže - špatný stoupá vzhůru, dobrý klesá níže."
"Proti blbům není ochrany, jsou příliš vynalézaví."
"Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí." - Marcus Tullius Cicero
"One machine can do work of fifty ordinary men. No machine can do work of one exceptional man."
"Love is like war - easy to start, hard to end... impossible to forget."
"Teorie lásky je božská, její praxe však ďábelská..." - William Shakespeare
"Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím." - Colton Charles Caleb
"Krást či nemít, to je ta otázka." - Gabriel Laub
"Jeho bída byla tak zoufalá, že snil o sebevraždě přejedením." - Gabriel Laub
"Logika je plebejský způsob myšlení. Vznešení a mocní se vždycky bez ní obešli." - Gabriel Laub
"Otrok netouží po svobodě. Touží stát se dozorcem otroků." - Gabriel Laub
"Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo." - Gabriel Laub
"Humanita stojí dnes tak vysoko, že i vrahům zachraňuje život. Jen zavražděným ne." - Gabriel Laub
"Zemřít se mi nechce, ale být zemřelý mi nevadí." - Epicharmos
"Fantazie je důležitější než informace." - A. Einstein
“If A equals success, then the formula is A equals X plus Y and Z, with X being work, Y play, and Z keeping your mouth shut.” - A. Einstein
“There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.” - A. Einstein
"Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school." - A. Einstein
"Nestačí uspět - ostatní musí selhat!" - Gore VidalJedna z mnoha historek ze života Sokrata: Zkouška tří sít
Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?"
"Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít."
"Tří sít?"
"Přesně tak," pokračoval Sokrates. "Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje Pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?"
"Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a...."
"Dobře," řekl Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?"
"Ne, naopak..."
"Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to, co mi chceš o mém příteli říct, užitečné?"
"Ne, moc ne."
"Dobrá," uzavřel Sokrates, "to co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?"