ROMANTISMUS (konec 18. st. - 1. pol. 19. st.) - důraz na city a fantazii, individualismus, protiklad snu a skutečnosti, návrat k přírodě, exotice, minulosti, národní a lidové slovesnosti, ústřední hrdina splývá s autorem, časté téma - nešťastná láska , převaha lyricko-epických žánrů ČESKÝ ROMANTISMUS - v rámci Národního obrození