RENESANCE, HUMANISMUS (poč. 14. - poč. 17. st.)

EVROPSKÁ RENESANCE - obrození antiky, nový ideál vzdělání, kult smyslů a rozumu, individualismus, rozvoj literatury v národních jazycích, literatura nauková, lyrika, alegorie


BAROKO (17. st.) - absolutizace víry, mysticismus, naturalistická konkrétnost, monumentalita, kontrast

RENESANCE A HUMANISMUS V ČECHÁCH (70. léta 15.st. - 20. léta 18. st.) KLASICISMUS (17. st. - 18. st.) - návaznost na antiku, důraz na rozum, jednotné principy a pevný řád, estetická pravidla, rozdělení na vysoké a nízké žánry OSVÍCENSTVÍ (18. st.) - navazuje na renesanci, svoboda myšlení, kult rozumu, optimismus, zaměření na praktické otázky Předromantismus (PREROMANTISMUS, SENTIMENTALISMUS) (2. pol. 18. st. - poč. 19. st.) - přechod mezi klasicismem a romantismem, důraz na cit, návrat k přírodě, k lidové slovesnosti, odmítnutí konvencí