REALISMUS (2. pol. 19. st.) - objektivismus, typizace, důraz na rozum, pravdivý obraz skutečnosti, současnost,kritika společnosti, analytičnost, převaha prózy a dramatu ČESKÁ LITERATURA 60. let 19. st.

MÁJOVCI - odvrat od minulosti, poznávací funkce litaratury, problémy všelidské, včlenění národní literatury do evropského kulturního vývoje, zobrazení skutečnosti, umělecká svoboda, almanach Máj

ČESKÁ LITERATURA 70. a 80. let 19. st.

RUCHOVCI - NÁRODNÍ ŠKOLA - almanach Ruch 1868 (položení základního kamene k Národnímu divadlu), časopis Osvěta,
návaznost na národní obrození, myšlenka slovanské jednoty, vlastenectví, historismus, zájem o venkov, převaha poezie

LUMÍROVCI - ŠKOLA KOSMOPOLITNÍ
časopis Lumír - návaznost na májovce, svoboda tvorby a její světovost, vybroušenost poezie, překladatelská činnost REALISMUS V ČESKÉ PRÓZE A DRAMATU 80. A 90. LET NATURALISMUS