LITERATURA 1. pol. 20. století

VITALISMUS  (česká literatura) - reakce na válku, vyjádření radosti z existence, jednoduchost, srozumitelnost - Šrámek Čapek, Wolker

EXPRESIONISMUS - protiklad pozitivismu, naturalismu a impresionismu, cílem - pojímání reality zevnitř, vyjádření duševních pocitů - děs, hrůza, násilí, (hl. Německo) - Blatný, L. Klíma , Weiner, Weiss

FUTURISMUS - destrukce dosavadních norem, snaha zachytit dynamiku moderní technické civilizace, grafická podoba verše, odstranění interpunkce (Marinetti)

KUBOFUTURISMUS - spojení futuristického dynamismu a kubistické mnohopohledovosti, grafická podoba básně - kaligramy (Apollinaire)

DADAISMUS - odpor proti válce, pocit nesmyslnosti života, zdůraznění absurdity, primitivity, princip náhodnosti a nesmyslnosti (Tzara)

SURREALISMUS - vyjádření bezprostředních subjektivních dojmů, fantazie a snů, využití obraznosti fantazie, psychický automatismus, vliv Freudovy psychoanalýzy (Breton, Eluard)

EXISTENCIALISMUS - vychází z filozofických výkladů člověka jako osamoceného a  odcizeného jedince, obraz světa lidí trpících vnitžními pochybami, mezní situace života, pocity beznaděje, zoufalství, hnusu, předchůdci - Kafka, Sartre, Camus, Orten

SOCIALISTICKÝ REALISMUS - úsilí o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji, ovlivnění levicovými a sociálními myšlenkami, hlavně marxismem

ČESKÁ LITERATURA 1. pol. 20. století - POEZIE ČESKÁ LITERATURA 1. pol. 20. století - PRÓZA