LITERÁRNÍ MODERNA (kon. 19. st. - zač. 20. st.)

Nové umělecké směry:

ČESKÁ MODERNA (90. léta 19. st.) - nejednotný umělecký program, individualismus, nonkonformismus - Manifest české moderny v r. 1895 PROTISPOLEČENŠTÍ BUŘIČI