CXXXVII - Království a kraj
Mnoho měst a vesnic činí kraj (krajinu) a království. Král nebo kníže sídlí ve hlavním městě1. Šlechta (šlechticové), svobodní pánové a hrabata bydlí v okolních zámcích (hradech)2; sedláci ve vsích (vesnicích)3. Při plavných řekách4 a královkách (silnicích5) má kníže (zeměpán) své celnice, kde od plavících se a od cestu konajících mýto a clo vybírá. 

Zpět    Obsah   Dále