LITERATURA 2. pol. 20. století - zahraniční

ODRAZ VÁLKY - protest proti krutosti, oslava hrdinství (hl. vých. lit.), nepatetický pohled, rozbor lid. psychiky, dojemnost i naturalismus (záp. lit), satir. nebo humorist. pohled

EXISTENCIALISMUS (40. léta) - uznává se jen existence jedince, bytí člověka v soudobém světě, opuštěném Bohem, člověk odsouzen ke svobodě, kterou prožívá jen ve vyhrocených mezních život. situacích NEOREALISMUS (40. - 50. léta) - návrat k realismu, zájem o život obyč. lidí, dokumentárnost, hodnověrnost BEATNICI (50. léta, poč. 60. let) - revolta proti tradič. hodnotám, hledání vnitř. svobody ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI (50. léta) - proti konzervatismu, konvencím, kariérismu, pokrytectví NOVÝ ROMÁN (50. - 60. léta) - oslabení znaků tradič. románu (příběhu, postav, vypravěče), popis jevů a věcí bez příčinné souvislosti, úvahy, reflexe, různé úhly pohledu, nezřetelné postavy, téma bloudění opakování, variace, experimenty s jazykem


ABSURDNÍ DRAMA (50. léta) - člověk v úzkosti, bez smyslu života, díla bez souvislého děje a log. dialogu, nemožnost dorozumění, nesmyslnost lid. jednání, bezmocnost, stereotyp

MAGICKÝ REALISMUS (50. léta) - prolínání skutečného a snového světa, v zemích se silnou tradicí mytologie nebo ústní slovesnosti POSTMODERNISMUS (60. léta) - neg. postoj k avantgardním tendencím, prolínání tradice a experimentu, hledání pravdy, pochopení chaotického světa LITERATURA S PRVKY SCI-FI Jiná témata světových spisovatelů