ČESKÁ LITERATURA 2. pol. 20. st. POEZIE v letech 1945 - 1968 - radost z konce války, obavy o budoucnost, oslava doby, rodný kraj

Literární skupiny:

Experimentální poezie: Mladí básníci: Písničkáři: POEZIE 70. a 80. let

a) Oficiální

b) Samizdatová a exilová Písničkáři: c)  Underground POEZIE  90. let - mladší generace undergroundu PRÓZA  v letech 1945 - 1968 - romány kronikářské, budovatelské, historické, psychologické, prózy vzpomínkové a reportážní

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI

HISTORICKÁ TEMATIKA VĚZEŇSKÁ DOBA PRÓZA 70. a 80. let - próza intelektuální, venkovská, memoárová, oddechová aj.

a) oficiální próza

HUMORISTICKÁ PRÓZA VĚDECKO-FANTASTICKÁ PRÓZA LITERATURA FAKTU b) samizdatová a exilová próza PRÓZA 90. let DRAMA v letech 1945 - 1968

a) po válce - jinotajné tendence, motivy historické (Drda)

b) 50. léta - drama historické, budovatelské, venkovské prostředí

c) 2. pol. 50. let - tzv. generační hry (úsilí o pozitivního hrdinu) d) 60. léta - absurdní drama e) Divadla malých forem - Reduta, Semafor, Divadlo Na zábradlí, Rokoko, Večerní Brno
osobnosti: Jiří Suchý, Jiří ŠlitrJiří Grosmann (20.7.1941 - 5.12.1971), Miloslav Šimek, Darek Vostřel, Jiří Šašek

DRAMA od roku 1969

f) 70. a 80. léta - vliv televize, televizní seriály, divadla malých forem - neprofesionální, poloprof., samizdatová, absurdní drama

g) Divadla malých forem - Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku, Sklep, HaDivadlo, Studio Ypsilon, Nedivadlo
osobnosti: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Boleslav Polívka, Ivan Vyskočil

Autoři samizdatových dramat: