Canada

Flag description

two vertical bands of red (hoist and fly side, half width), with white square between them; an 11-pointed red maple leaf is centered in the white square; the official colors of Canada are red and white

Popis vlajky

Dva svislé pásy červené (vztyčená a vlající část, poloviční šířky) s bílým čtvercem mezi nimi; jedenácticípý červený javorový list je uprostřed bílého čtverce; oficiální barvy Kanady jsou červená a bílá.

Official motto of Canada

A Mari Usque Ad Mare - meaning: From Sea to Sea