Bermuda


Flag description

red, with the flag of the UK in the upper hoist-side quadrant and the Bermudian coat of arms (white and green shield with a red lion holding a scrolled shield showing the sinking of the ship Sea Venture off Bermuda in 1609) centered on the outer half of the flag

Popis vlajky

Červená s vlajkou Velké Británie v horním kvadrantu vztyčené strany a bermudiánským erbem (bílý a zelený emblém s červeným lvem držícím rolovaný emblém ukazující potápějící se bermudskou loď Sea Venture Bermud v roce 1609) ve středu protější části vlajky.